Kapu svētki Cēsu novadā 2024

Vieta Cēsu noavads,

Datums

07.07.2024 - 18.08.2024

Cēsīs un Vaives pagastā

7.jūlijā
* plkst.13.30 Meža kapos
* plkst.15.00 Bērzaines kapos
3.augustā
* plkst.12.00 Veismaņu kapos
* plkst.17.00 Rāmuļu kapos

Kapu svētki Cēsu Meža kapos atcelti uz nenoteiktu laiku!

Amatas apvienībā

7.jūlijā
* plkst.13.00 Kosas kapos
* plkst.14.00 Krustkalnu kapos
27.jūlijā
* plkst.13.00 Pareizticīgo kapos
* plkst.14.00 Luterāņu kapos
4.augustā
* plkst.11.00 Svētbrīdis Skujenes baznīcā
* plkst.13.00 Skujenes kapos
* plkst.14.00 Sila kapos
11.augustā
* plkst.13.00 Āraišu Jaunajos kapos
* plkst.14.00 Vanagu kapos
* plkst.14.30 Cieļu kapos
18.augustā
* plkst.14.00 Vidus kapos
* plkst.16.00 Āžkalna kapos

Jaunpiebalgas apvienībā

7.jūlijā
* plkst.13.00 Jaunpiebalgas kapos

Līgatnes apvienībā

13.jūlijā
* plkst.12.00 Zanderu kapos
* plkst.14.00 Ķempju kapos
4.augustā
* plkst.13.00 Paltmales kapos
* plkst.15.00 Spriņģu kapos

Pārgaujas apvienībā
20.jūlijā
* plkst.13.00 Pārupes kapos
* plkst.14.00 Vecajos kapos
27.jūlijā
* plkst.14.00 Daibes kapos
3.augustā
* plkst.12.00 Unguru kapos
* plkst.14.00 Strīķu kapos
* plkst.15.00 Lenču kapos
* plkst.16.30 Raiskuma kapos

Priekuļu apvienībā

7.jūlijā
* plkst.12.00 Priekuļu kapos
28.jūlijā
* plkst.15.00 Liepas pagasta kapos
* plkst.14.00 Mārsnēnu kapos
3.augustā
* plkst.13.00 Veselavas kapos
10.augustā
* plkst.15.00 Jaunraunas kapos

Vecpiebalgas apvienībā

27.jūlijā
* plkst.13.00 Jaunajos kapos (Dzērbenes pagastā)
* plkst.14.00 Vecajos kapos (Dzērbenes pagastā)
28.jūlijā
* plkst. 14.00 Vecpiebalgas kapos
10.augustā
* plkst.15.00 Lodes Apšu kapos
* plkst.12.00 Ķemerkalna kapos
* plkst.13.00 Sila kapos
11. augustā
* plkst.13.00 Leimaņu kapos