Zaļumballe

Vieta Jaunpiebalgas brīvdabas estrāde "Taces", Sporta iela 6, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts

Datums

15.07.2022

Laiks

22:00

Jaunpiebalgas brīvdabas estrādē “Taces” 15.jūlijā, plkst.22.00 notiks lustīga zaļumballe kopā ar Artūru Jauntēvu.