Zaļumballe ar grupu “Galaktika”

Vieta Mārsnēnu estrāde, Klabes birzīte, Mārsnēnu pagasts

Datums

24.05.2024

Laiks

22:00

24.maijā plkst.22.00 Mārsnēnu estrādē aicinām uz zaļumballi ar grupu “Galaktika”!