Vides objekta – gleznojuma ar Dieva Vārdu atklāšana

Vieta Cēsu Svētā Jāņa baznīca, Lielā Skola iela 8, Cēsis

Datums

11.06.2022

Laiks

14:00

Sestdien, 11.jūnijā, plkst.14.00, uz Cēsu Sv. Jāņa lauku draudzes nama sienas tiks atklāts Reformācijai Latvijā – 500 un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas simtgadei veltīts vides objekts –  gleznojums ar Dieva Vārdu.

Jaunais Rīgas ielas 12 nama gleznojums ir līdz šim lielākais reliģiska teksta dizaina vides objekts Latvijā, tā atklāšanas pasākumā piedalīsies Cēsu novada pašvaldības un LELB vadītāji, pievienoties aicināts ikviens pilsētnieks un pilsētas viesis.

Uz 1890.gadā būvētās ēkas rietumu brandmūra sienas 64 kvadrātmetrus lielais gleznojums realizēts projekta “Reliģisks teksts kā laikmetīgs vides objekts” ietvaros. Dizaina autore ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Mākslas programmas 3.kursa studente Elīza Siliņa, kuras darbs atspoguļo citātu no Pāvila 2.vēstules tesalonīkiešiem 3:16 “Pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā”.

Didzis Kreicbergs, Cēsu Sv. Jāņa lauku draudzes mācītājs: “Kristus Baznīcas stingrais pamats vienmēr bijis Dieva Vārds. Reformācijas kustība aizsāka procesu, lai ikviens to varētu iepazīt savā dzimtajā valodā. Citkārt šis vārds klusi nonāk cilvēka prātā un sirdī, bet citreiz tam jākļūst iedrošinoši redzamam.

Šie Sv. Pāvila vēlējuma vārdi, ko atklāj šis attēlojums, par Dievu, kurš mīl mieru savu ļaužu vidū, ir pravietiski izvēlēti un aktuāli īpaši šodien. Šiem vārdiem būtu jāatgriež cerība par kara apslāpēšanu pasaulē, Ukrainā, mūsu mājās un sirdīs.

Gleznojumam izvēlēta redzamākā vieta no visām, ko draudze varēja piedāvāt – tieši ceļā no darbīgās un dzīvās Rīgas ielas cauri arkai uz Sv. Jāņa baznīcas svētāko vietu – altāri. Līdz dievnama centrālajām durvīm ir labs laiks ejams, lai cilvēks lasīto un attēloto izsvērtu sevī un aptvertu, kā tas viņā atbalsojas.”

Elīza Siliņa, vides mākslas objekta autore: “Pie projekta idejas realizācijas sāku strādāt jau vairāk nekā pirms gada, pateicoties LU PPMF Mākslas un tehnoloģiju nodaļas vadītājas Austras Avotiņas uzaicinājumam un atbalstam. Šajā darbā, teksta un zīmējuma mijiedarbībai, izvēlējos attēlot balodi ar olīvzariem, kas ir kā miera simbols daudzās kultūrās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uztvertu šī vēstījuma galveno ideju. Un šobrīd šie vārdi no Pāvila vēstules uzrunā vēl dziļāk un spēcīgāk.”

Uz senās mūra celtnes sienas to uzgleznojusi daiļkrāsotāju komanda Ievas Martas vadībā, bet sienas pamatni sagatavojuši būvnieki Emīla Dāvida vadībā. Objekta tapšana ir saskaņota ar Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldi un Cēsu novada būvvaldi.