Svētku sarīkojums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai

Vieta Vaives Tautas nams "Kaķukrogs", "Kaķukrogs", Cēsu novads, Vaives pagasts, LV-4136

Datums

15.11.2019

Laiks

19:30

Piektdien, 15.novembrī, plkst.19.30 Vaives Tautas namā norisināsies Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltītais svētku sarīkojums.

Tajā godināsim kustības “Labo darbu krātuvīte” nominantus, atklājot viņu novērtētos un pamanītos labos darbus Vaives pagastam.

Paldies teiksim – Ingrīdai un Andim Kāpostiem, Melbāržu ģimenei, Gunai Zālamanei, Neldai Elsei, Sulamitei Pauliņai, Gvido Prudņikovičam, Irēnai Salietei, Dacei Volkmanei, Atim Kalniņam, Antrai Gabranovai, Dzintrai Ceplei, Janai Sukurei, Dzintrai Lapselei, Arnitai Romanovskai, Bērziņu ģimenei, Gunitai Miezītei, Maijai Sīmanei, Regīnai Dzērvei, Nellijai Baškerei un Valdai Zaļaiskalnai.

Svētku koncerta daļā ar priekšnesumiem priecēs pašmāju kolektīvi – Rāmuļu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Madara”, vadītāja Dzintra Ceple; Vaives pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Tieši tāpēc”, vadītāja Ilze Grinfelde un Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Vaive”, vadītāja Solvita Krastiņa.

Vakara noslēguma daļā Atpūtas vakars – balle (ar galdiņiem). Muzicēs Kristīne Šomase un Normunds Liepiņš.
Darbosies bufete. Ieeja bez maksas.

Nokļūšanai no svētku pasākuma uz mājām ap plkst.21.30 kursēs bezmaksas autobuss: Vaive – Rāmuļi – Rīdzene – Mežmaļi – Vaive – Krīvi – Cēsis.

Svinēsim svētkus kopā!

Informāciju sagatavoja:
Vaives Tautas nama vadītāja
Lāsma Dene