Svecīšu vakari Cēsu novadā 2023

Vieta Cēsu novads,

Datums

03.09.2023 - 29.10.2023

Cēsīs un Vaives pagastā
14.oktobrī

 • Plkst.17.30 Cēsīs, Meža kapos
 • Plkst.16.00 Cēsīs, Bērzaines kapos
 • Plkst.15.00 Veismaņu kapos
 • Plkst.16.00 Rāmuļu kapos

Pārgaujas apvienībā
Straupes pagastā
16.septembrī

 • Plkst.17.00 Pārupes kapos
 • Plkst.18.00 Vecajos kapos

Raiskuma pagastā
7.oktobrī

 • Plkst.14.00 Unguru kapos
 • Plkst.15.00 Strīķu kapos
 • Plkst.16.00 Lenču kapos
 • Plkst.17.30 Raiskuma kapos

Stalbes pagastā
14.oktobrī

 • Plkst.17.00 Daibes kapos

Līgatnes apvienībā
Līgatnes pagastā

7.oktobrī

 • Paltmales kapos
 • Ķempju kapos

Līgatnes pilsētā
14.oktobrī

 • Zanderu kapos
 • Spriņģu kapos

Priekuļu apvienībā
30.septembrī

 • plkst.17.00 Mārsnēnu kapos

14.oktobrī

 • plkst.17.00 Jaunraunas kapos
 • plkst.18.00 Priekuļu kapos

21.oktobrī

 • plkst.17.00 Veselavas kapos

28.oktobrī

 • Liepas kapos plkst.16.00

Amatas apvienībā
Nītaures pagastā
30.septembrī

 • plkst.17.00 Nītaures kapos

Skujenes pagastā
30.septembrī

 • plkst.18.00 Skujenes kapos

Zaubes pagastā
16.septembrī

 • plkst.18.00 Vidus kapos
 • plkst.19.00 Āžkalna kapos

1.oktobrī

 • plkst.17.00 Sila kapos

Jaunpiebalgas apvienībā
Jaunpiebalgas pagastā
3.septembrī

 • plkst.18.00 Jaunpiebalgas pagasta kapos

Vecpiebalgas apvienībā
Dzērbenes pagastā

17.septembrī

 • plkst.16.00 Jaunajos kapos
 • plkst.17.00 Vecajos kapos

Vecpiebalgas pagastā
30.septembrī

 • plkst.17.00 Vecpiebalgas kapos

Inešu pagastā
14.oktobrī

 • plkst.15.00 Ķemerkalna kapos
 • plkst.16.00 Sila kapos

Kaives pagastā
8.oktobrī

 • plkst.16.00 Leimaņu kapos

Taurenes pagastā
8.oktobrī

 • plkst.15.00 Lodes kapos