Svecīšu iedegšana Mārsnēnos

Vieta Mārsnēnu Tautas nams, „Tautas nams”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads

Datums

11.11.2023

11.novembrī Mārsnēnos pie Tautas nama, kā ik gadu Lāčplēša dienā, tiks iedegtas svecītes.