Šūberts. “Ziemas ceļš”

Vieta Koncertzāle "Cēsis", Raunas iela 12, Cēsis

Datums

13.02.2020

Laiks

19:00

Visā pasaulē pazīstamais romantisma laikmeta komponists austrietis Francis Šūberts (1797-1828) sava īsā mūža beigās sacerēja dziesmu ciklu Ziemas ceļš (Die Winterreise). Tas ir otrais no abiem izcilajiem Šūberta dziesmu cikliem ar vācu liriskā dzejnieka Vilhelma Millera tekstu; pirmā nosaukums ir „Skaistā dzirnavniece“ (Die schöne Müllerin). „Ziemas ceļā“ komponists izmantojis 24 dzejoļus. Šūberts ciklu veidoja divās daļās, katrā no tām iekļaujot divpadsmit dziesmas. Pirmo daļu viņš pabeidza 1827. gada februārī, bet otro ‒ 1827. gada oktobrī. Šūberts bija pirmais komponists, kurš solo dziesmas uzskatīja par žanru, kas līdzvērtīgs visiem pārējiem; pateicoties viņam, tās sāka skanēt arī no koncertu skatuvēm. Šūberta solo dziesmas kalpojušas par paraugu citiem izciliem romantiskās mūzikas komponistiem, tādiem kā Roberts Šūmans, Johaness Brāmss un Gustavs Mālers. Par dziesmu tekstiem Šūberts izmantoja savu laikabiedru dzeju ‒ vācu dzejnieku Johana Volfganga fon Gētes (57 dziesmās), Frīdriha Šillera, Heinriha Heines un Vilhelma Millera darbus.

Šūberts uzskatīja, ka vārda skanējumam ir būtiska nozīme, un tieši tāpēc attiecības starp mūziku un tekstu viņa darbos ir tik organiskas. Tomēr svarīgākais izteiksmes līdzeklis ir melodija, kura par spīti vienkāršībai ir ārkārtīgi izteiksmīga.

„Ziemas ceļā“ Šūberts nozīmīgu vietu ierāda pianistam, pielīdzinot viņa lomu dziedātāja veikumam. Klavieru skanējums pastāvīgi pauž dzejnieka noskaņojumu ar īpatnējiem ritmiem, nemierīgām sinkopētām figūrām, dramatiskiem tremolo, ņirbošām nošu kopām vai asiem akcentiem. Klavieres piedāvā arī bagātīgus efektus muzikālajos dabas tēlojumos, stāstot par stihijas balsīm, dzīvām būtnēm un kustīgiem objektiem, vētras tuvošanos, vēja raudām, salto ūdeni zem ledus, putnu dziesmām, kraukļu ķērcieniem, suņu rejām, pastnieka taures skaņām, utt.
Dziesmu cikls sākotnēji sarakstīts tenoram, taču bieži transponēts citiem vokālajiem diapazoniem; to darījis arī pats Šūberts.

Koncertzālē „Cēsis“ šo pasaules vokālās mūzikas pērli izpilda igauņu mākslinieki Atlans Karps (balss, baritons) un Irina Zaharenkova (klavieres).