Straupes kora 160 gadu jubilejas koncerts

Vieta Straupes pagasta Tautas nams, "Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads

Datums

18.05.2024

Laiks

16:00

18.maijā plkst.16.00 ielūdzam uz Straupes kora 160 gadu jubilejas koncertu  Straupes pagasta Tautas namā.

Koncertā piedalās vīru koris “Ziedonis”, jauktais koris “Madliena”, jauktais koris “Salaca”.

Ieeja 3 EUR.