Sieviešu deju kopu festivāls

Vieta Melnbārži, Skolas iela 2, Zosēnu pagasts

Datums

06.07.2024

Laiks

15:00

Cena

Bez maksas

Sestdien, 6.jūlijā, norisināsies 8.Sieviešu deju kopu festivāls “Esi sveicināts Zosenā”, Spīganu dejas 2024.

Programmā:

  • plkst.15.00 Jaunrades deju konkurss-koncerts “Darbs dara darītāju”;
  • plkst.17.00 deju lielkoncerts.

Festivālā piedalās dejotājas no Zosēniem, Ciblas, Lugažu mauižas, Kalupes pag., Tilžas, Vectilžas,
Krišjāņu pag., Sēļu muižas, Barkavas, Birzgales, Mētrienas, Blontu pag., Meirāniem, Salnavas, Bērzpils pag.

Darbosies: kopienas veidots ”Ja tev der, ņem tik ciet” akcijas prezentācija.

Pasākuma rīkotājs Zosēnu Kultūras nams