Remigrantu bērnu vecāku un speciālistu tikšanās

Vieta Cēsu Centrālā bibliotēka, Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija

Datums

23.03.2024

Laiks

11:00 - 14:00

Aicinām uz remigrantu bērnu vecāku un speciālistu tikšanos!

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku sagatavojis īpašu pasākumu remigrantu bērnu vecākiem, kas notiks šo sestdien, 23.martā, no plkst.11.00 līdz plkst.14.00 bibliotēkas 2.stāvā, Cēsīs, Raunas ielā 1. Pasākumā izglītības jomas eksperti sniegs ieskatu, kā remigrantu bērni iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā, kā arī stāstīs par remigrantu ģimenēm pieejamo atbalstu. Tikšanās noslēgumā būs iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un apspriest aktuālos tematus.

Tikšanās laikā būs iespējams:

  • iepazīt Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatores Ingas Madžules pieredzi, sniedzot atbalstu remigrējušajām ģimenēm.
  • iepazīties ar Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas piedāvājumu bērniem, ko prezentēs bibliotekāre Inta Zaksa.
  • dzirdēt LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces Dainas Grosas secinājumus par remigrantu bērnu labklājību, balstoties uz intervijām ar remigrējušajām ģimenēm par bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.
  • uzzināt par Cēsu izglītības pārvaldes lomu un atbalstu remigrantu ģimenēm no pārvaldes vadītājas palīdzes Daces Bērziņas.
  • iepazīties ar Drabešu Jaunās pamatskolas direktores Kristīnes Paisumas pieredzi par remigrējušo bērnu mācībām un adaptāciju skolā.
  • dzirdēt Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Rasas Siliņas stāstījumu par remigrējušo bērnu adaptāciju un sniegtajiem atbalstiem iestādē.

Pasākums ir bez maksas un paredzēts visiem interesentiem, kas vēlas iegūt padziļinātu izpratni par remigrējušo bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.