Priekuļu apvienības svētki “saPLŪST LIEPĀ”

Vieta Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads

Datums

15.07.2023

Svētkos saplūst cilvēki no malu malām. Saplūst viņu prieks un domas. Saplūst enerģija un kopā būšanas spēks!

Priekuļu apvienības svētki notiks 15.jūlijā, Liepā. Tie sāksies plkst.11.00 ar saplūšanu no malu malām – no Liepas, Priekuļiem, Veselavas un Mārsnēniem. Kolektīvi dosies improvizētā gājienā, kura laikā stādīs mazās liepiņas.

Šogad svētkiem izraudzīta ūdens tēma. Ūdens, kas saPLŪST. Ūdens, kas veldzē un dod spēku. Ūdens, kurā mīt dzīvība un ar kura palīdzību plaukst zeme un koki. Arī katrā no mums ir ūdens.

Mūsu pagasti bagāti ar ūdeņiem. Tos rotā – ezeri, upes, avoti, purvi un dīķi. Strauta ērģeles spēlē Kazu gravas septiņavotu ūdenskritums. Cauri vijas Gauja, Ērģeļu un Pieškaļu klintis, Jāņrāmja krāces, Kurmju purvs. Kaut kur tepat tek Kameņupīte, Līčupe, Miegupe, Rauna, Raunis, Vaive, Lisa, Triecupīte un Kaķupīte. Mazajā ellīte veldzi sniedz “Acu avots”. Pavisam netālu – Renču strauts un Bezdibeņu avots. Ar senatnes elpu dižojas Mārsnēnu puses sprostezeri – Startu ezers un Austriņu ezers. Ja meklē, tad atrod arī Lisu, Miegupi, Āžukalna purvu, Mārsnēnu purvu un Rekšņu purvu. Cītīgākie pamana arī Arāju dīķi, Upīšu dīķi un Kondrāta dīķi, Āres dīķi un Dzirnavu dīķi. Ja ieskatās senatnes atspulgā , tur gozējās bruņuzivis, kaulzivis, dzelkšņainzivis un akentodu jaunās ģints zivis.

Visas dienas garumā sev tīkamas lekcijas, koncertus, sportiskās aktivitātes varēs baudīt bērni, jaunieši, vidējās un senioru paaudzes ļaudis. Akustiskie un ambientie koncerti notiks Lielajā ellītē. Pie Liepas pagasta pārvaldes norisināsies tirdziņš, taču pagalmā rosīsies teātri. Ūdenstorņa pļava un birzīte tiks atvēlēta daudzveidīgām bērnu un jauniešu aktivitātēm. Uz lielās skatuves muzicēs mākslinieciskie kolektīvi un viesmākslinieki.

Vakara programmā piedalīsies Ginta Krievkalna, Kristaps Krievkalns un Ēriks Upenieks, grupa Riga Reggae. Izturīgākakie varēs izdancoties ballē ar grupu “KRAUJAS BAND” un dīdžeju ALEXX REA.

Svētku laikā tiks nodrošināts arī ekskursiju autobuss, kur interesenti varēs pieteikties uz ekskursijām Lodes rūpnīcā un Eduarda Veidenbuma memoriālajā muzejā “Kalāči”.

Precīzāka informācija tuvākajā laikā būs pieejama Cēsu novada un Priekuļu apvienības pārvaldes mājas lapā:

https://www.priekuli.lv/lv/mes-esam/aktualitates/zinas/parvalde/15julija-priekulu-apvienibas-svetki-saplust-liepa/