Lāčplēša dienas skrējiens “Apkārt Rozulai”

Vieta Rozula, Stalbes pagasts, Cēsu novads

Datums

11.11.2022

Laiks

12:00

Lai veicināt patriotisku noskaņojumu un Latvijas vēstures izpratni, kā arī popularizētu veselīgu dzīvesveidu, 11.novembrī plkst.12.00 pie Rozulas skolas notiks Lāčplēša dienai veltīts skrējiens.

Lūgums pieteikties līdz 04.11. plkst.23.59: https://latviatrailrace.com/apkart-rozulai/ 

Sacensību dienā lūdzam ierasties savlaicīgi, lai varētu saņemt nummuru.

Vecuma grupas un distances

Grupas nosaukums Vecums
Pirmsskolas vecums 2016.g.dz. un jaunāki

Abu dzimumu sportisti

1,5 km

1. meitenes

2013. -2015.g.dz. 1,5 km

1. zēni

2013. – 2015.g.dz. 1,5 km

2. meitenes

2011. – 2012.g.dz. 4,5 km

2. zēni

2011. – 2012.g.dz. 4,5 km

3. meitenes

2009. – 2010.g.dz. 7,5 km

3. zēni

2009. – 2010.g.dz. 7,5 km

4. meitenes

2007. – 2008.g.dz. 7,5 km

4. zēni

2007. – 2008.g.dz. 7,5 km

5.meitenes

2004. – 2006.g.dz. 7,5 km

5. zēni

2004. – 2006.g.dz. 7,5 km

Sievietes

1993. – 2003.g.dz. 7,5 km

Vīrieši

1993. – 2003.g.dz. 7,5 km

1. seniores

1972. – 1992.g.dz. 4,5 km

1. seniori

1972. – 1992.g.dz. 7,5 km

2. seniores

1972.g.dz. un vecākas sportistes. 4,5 km

2. seniori

1972.g.dz. un vecāki sportisti. 4,5 km

Katrs pilngadīgais dalībnieks personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli. Par nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli atbildīgs viņu pavadošais skolotājs vai cits pieaugušais.

Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām un diplomiem.

Informācija pa telefonu 26592343 (Aija Alksne)