Kapu svētki Liepā

Vieta Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads

Datums

30.07.2023

30.jūlijā Liepas kapos – Kapu svētki.

Informācija par Kapu svētkiem Cēsu novadā: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/kapu-svetki-cesu-novada-135098/