Gleznu izstāde “Krāsainais sirdsprieks”

Vieta Jaunpiebalgas Kultūras nams,

Datums

08.06.2022 - 30.06.2022

Jaunpiebalgas kultūras nama mazajā zālē apskatāma gleznu izstāde “Krāsainais sirdsprieks”.

Izstādē piedalās Jaunpiebalgas gleznotāju kopa: Māra Baldzēna, Anita Jansone, Egils Johansons, Maija Kārkliņa, Laura Klapare, Astrīda Mājeniece, Sigita Vanaga, Valda Žukovska.

Izstādes atklāšana 8.jūnijā, plkst.14.00.