Izstāde “Gadu mijas raksti”. Tekstildarbi no Dekoratīvās mākslās un dizaina muzeja kolekcijas

Vieta Koncertzāle "Cēsis", Raunas iela 12, Cēsis

Datums

02.12.2023 - 04.02.2024

Koncertzāles “Cēsis” mākslas galerija aicina iepazīties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas krāšņajiem tekstildarbiem, kas glabājas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

Tekstilmāksla vienmēr bijusi neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa un sevišķi iemīļota mākslas joma. Tai ir dziļas un vēsturiski noteiktas tradīcijas, kas sakņojas tautas mākslas vērtību pārmantošanā un profesionālajās amata prasmēs. Jāatzīmē tekstilmākslas sasniegumi 20. gs. sākumā un īpaši 20. gs. 20.–30. gados – Latvijas brīvvalsts laikā. Tieši šajā periodā svarīgu ieguldījumu jomas attīstībā un nacionālā stila izveidē devuši mākslinieki Jūlijs Madernieks, Ansis Cīrulis, Jūlijs Straume, Arvīds Dzērvītis u.c. Pēc Otrā pasaules kara profesionālās tekstilmākslas skolas attīstību būtiski stimulēja Tekstilmākslas nodaļas dibināšana Latvijas Mākslas akadēmijā 1961. gadā, kas līdz pat šodienai māksliniekiem nodrošina augstākās profesionālās izglītības iegūšanas iespējas.

Sīkāka informācija: https://www.cesukoncertzale.lv/izstades/gadu-mijas-raksti-tekstildarbi-no-dekorativas-makslas-un-dizaina-muzeja-kolekcijas.