Izstāde “Esmu viens no jums…”. Padomju represiju upuri mūsu atmiņā

Vieta Cēsu Jaunā pils, Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101, Latvija

Datums

14.06.2022 - 30.09.2022

Krievijas realizētā agresija Ukrainas teritorijā ar mērķi to pakļaut, rosina ar jaunu skatu paraudzīties uz 1941.gada 14.jūniju mūsu tautas vēsturē un aktualizēt vēsturisko atmiņu šodienas paaudzei, lai nepieļautu šīs vēstures atkārtošanos. Cēsu Vēstures un mākslas muzejs kā cilvēkatmiņas glabātājs uz šiem globālajiem notikumiem aicina paraudzīties no konkrētu cilvēku likteņu skata.

1940.gada 15.jūnijā PSRS karaspēks brutāli pārkāpa suverēnās Latvijas republikas robežu un 17.jūnijā Sarkanā armija okupēja Latvijas teritoriju ar mērķi – likvidēt Latvijas republikas suverenitāti un pievienot to Padomju Savienībai. Šo mērķu īstenošanai visā okupācijas laikā tika pielietotas visbrutālākās vardarbības, kas simtiem un tūkstošiem iedzīvotāju sagrāva dzīves un daudziem atņēma dzīvību.

Totalitārisma brutālā atgriešanās mūsdienu pasaulē Krievijas izpildījumā Ukrainā, aktualizē neaizmirst Padomju okupācijas izdarītos noziegumus pret latviešu tautu un to izraisītās sekas.

Okupācija sākās ar arestiem, cietumiem, nāves sodiem un turpinājās ar masveida deportāciju un apcietinājumiem 1941.gada 14.jūnijā, kas daudziem atņēma dzīvību. Šiem traģiskajiem notikumiem vēlāk sekoja “Padomju valstij neuzticamo personu” apcietinājumi un bojā eja GULAGa soda nometnēs, pēc tam otra masveida deportācija 1949.gada 25.martā, lai netraucēti varētu piespiest zemniekus iekļauties kolhozu sistēmā. Arī turpmāk par katru nacionāli noskaņotu darbību sekoja bargi soda mēri.

Izstādē par šiem traģiskajiem notikumiem mūsu tautas dzīvē dokumentāli un nepastarpināti vēstīs konkrētu cilvēku stāsti. Tie mūs uzrunās caur izsūtīto un represēto fotogrāfijām, dokumentiem, piezīmēm no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma. Kas palīdzēja izdzīvot un nesalūzt šajos necilvēcīgajos apstākļos? Dzimtenes mīlestība un ticība reiz atkal to ieraudzīt. Lai varētu saglabāt sevi, bieži vien visneiedomājamākajos apstākļos, izsūtījumā un apcietinājumā, tika darinātas skaistas lietiņas, rakstītas dzejas, dziedātas dziesmas, un tas deva spēku nepadoties un izturēt. Tā GULAGa nometnes ieslodzītā Ziedoņa Skujiņa bloknots glabā skarbo vīru dzejā izteiktās maigās dvēseles, Ainas Liepiņas Skrapces slepus no cietuma uzrauga darinātie rokdarbi liecina par latviešu sievietes neizsmeļamo atjautību un talantu, ar savu stāstu mūs uzrunā Hermaņa Jelēviča zīmētās Kemerovas apgabala nometnes apkārtnes ainavas. Un fotogrāfijas, fotogrāfijas … katrai ir kāds īpašs vēstījums, kurš jāmāk tikai nolasīt. Izstāde kalpos reizē kā piemiņa un atgādinājums par šiem notikumiem un reizē kā skats uz cilvēku morālo spēku, saglabājot sevī Dzimtenes mīlestību.

Izstāde tapusi Cēsu muzejam sadarbojoties ar Cēsu Valsts ģimnāziju, tās autores Mārīte Baķe un Vija Rozentāle; izstādes mākslinieks Dainis Andersons.

Izstāde Cēsu muzejā būs atvērta no 14.jūnija līdz 30.septembrim.