Bērnu rīts Mārsnēnos

Vieta Mārsnēnu Tautas nams, „Tautas nams”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads

Datums

21.05.2023

21.maijā Mārsnēnos ģimenes aicinātas baudīt Bērnu rīta aktivitātes!

Sīkāka informācija sekos.