Valsts svētku pasākumā godinās labo darbu darītājus Vaives pagastā

Vieta Vaives Tautas nams "Kaķukrogs", "Kaķukrogs", Cēsu novads, Vaives pagasts, LV-4136

Datums

17.11.2018

Laiks

17:00

Sestdien, 17.novembrī, plkst.17.00 Vaives Tautas namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts sarīkojums “Lepni zem Latvijas karoga!”.

Tajā godināsim kustības “Labo darbu krātuvīte” nominantus, kuri snieguši ieguldījumu Vaives pagasta attīstībā, atklāsim viņu novērtētos un pamanītos labos darbus.

Paldies teiksim – Ilonai Talcei, Mārtiņam Talcim, Lienei Gricmanei, Mārītei Zilpaušai, Agritai Rožlapai, Valentīnai Duļinskai, Nataļjai Sukurei, Ingai Andersonei, Vitai Knāķei, Egoram Filimonovam, Intai Ezerniecei, Dagnijai Kupčei, Irēnai  Eglei, Dzintaram Eglim, Jānim Kārkliņam, Jānim Saulītim, Ziedonim Krapānam un Sandrai Dzenītei – Cālītei.
Sarīkojumā svētku uzrunu klātesošajiem teiks Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Valda Zaļaiskalna, muzikālus sveicienus dāvinās Vaives pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Tieši tāpēc” (vadītāja Ilze Grinfelde), Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Vaive” (vadītāja Solvita Krastiņa), Rāmuļu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Madara” (vadītāja Dzintra Ceple), Līvu sākumskolas vokālais ansamblis (vadītājs Ivars Rausis) un Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria” (vadītāja Tabita Marhela).

Laipni aicināti gan pagasta iedzīvotāji, gan viesi, lai patriotiskās noskaņās svinētu valsts svētkus un godinātu labo darbu darītājus pagastā!

Nokļūšanai uz svētku pasākumu kursēs bezmaksas autobuss: 15.10 Cēsis (laukums pie tirgus) -15.20 Krīvi -15.30 Vaive -15.40 Mežmaļi -15.45 Rīdzene -16.05 Rāmuļi – 16.15 Vaive (pēc pasākuma atpakaļ).

Informāciju sagatavoja:
Vaives Tautas nama vadītāja
Lāsma Dene

Pasākuma rīkotājs Vaives Tautas nams