Skrējiens “Cēsu rudens 2020”

Vieta Pils parks, Cēsis

Datums

18.10.2020

Laiks

11:00

1 km (bērnu skrējiens līdz 12 gadu vecumam ieskaitot, bez rezultātu fiksēšanas), starta laiks – plkst. 11.00, kontrollaiks 0,5 h
4 km, starta laiks – plkst. 11.30, kontrollaiks 1,5 h
8 km, starta laiks – plkst. 11.30, kontrollaiks 2,5 h
• Skrējiens notiek gan pilsētvidē pa dažāda seguma ceļiem, gan arī (8 km distancei) ārpus pilsētas – meža ceļi un takas.

Sacensību programma
10:00 – Reģistrēšanās sākums, numuru saņemšana visu distanču dalībniekiem
11:00 – Starts 1 km (bērnu skrējiena) distances dalībniekiem
11:30 – Starts 4 km un 8 km distanču dalībniekiem
13:00 – Sacensību laureātu apbalvošana vecuma grupās un kopvērtējumā

Vecuma grupas
S/VJ: jaunieši, 2005. dzimšanas gads un jaunāki
S/VE: pieaugušie, 1981. – 2004. dzimšanas gads
S/V40: 1971. – 1980. dzimšanas gads
S/V50+: 1970. dzimšanas gads un vecāki
• 4 km un 8 km sacensībās drīkst piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādītās vecuma grupas, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

Balvu fonds
• Visi reģistrētie dalībnieki finišā saņem sacensību piemiņas medaļu.
• Trīs ātrākie vīrieši un sievietes 4 km un 8 km distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē tiks apbalvoti ar laureātu medaļām un piemiņas balvām.
• Izlozes kārtībā tiks apbalvoti arī vairāki dalībnieki ar sacensību rīkotāju un atbalstītāju sarūpētajām pārsteiguma balvām.

Dalībnieku pieteikšanās
• Dalībnieku reģistrācija internetā ir iespējama līdz 14. oktobra, trešdienas, dienas beigām!
• Pēdējā brīža reģistrācija ir iespējama (par paaugstinātu maksu) arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.
• Dalības maksā ir iekļauta piemiņas medaļa un balvu fonds. (Cēsu novada pašvaldības finansējums sedz pārējās izmaksas: dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, bezmaksas foto galerija un video apskats, 4 km un 8 km distanču dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana.)
• Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

Dalības maksa
5,00 EUR – 4 km un 8 km distanču dalībniekiem, reģistrējoties internetā līdz 14. oktobrim (ieskaitot)
7,50 EUR – 4 km un 8 km distanču dalībniekiem, reģistrējoties sacensību norises dienā sacensību centrā
Bezmaksas – 1 km bērnu skrējiena dalībniekiem

• Sacensību dalības maksu ir iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu: biedrībai “Ieskrien mežā”, reģ. nr. 40008283977, A/S Swedbank konts LV94HABA0551046250156. Lūgums maksājuma mērķī norādīt – “CRS2020 dalības maksa, [dalībnieka vārds, uzvārds]”.