Pastaigu foto orientēšanās spēle Cēsīs

Vieta Restorāns "Jāņoga", Valmieras iela 21a, Cēsis

Datums

18.09.2021

Laiks

11:00 - 18:00

Cena

Bezmaksas

Atzīmējot Eiropas Sadarbības dienas 10 gadu jubileju, pārrobežu sadarbības programma “Interreg Latvija” kopā ar organizāciju “Tūrists Savā Pilsētā” organizē pastaigu foto orientēšanās spēles piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Rēzeknē, Rīgā, Kuldīgā un arī Cēsīs.

Cēsīs orientēšanās sacensības notiks 18.septembrī ar starta vietu restorānā “Jāņoga”. Starta laiks katram ērtākajā laikā no plkst. 11:00 līdz 15:00. Finiša laiks – līdz plkst. 18:00.

Spēles radītas ar mērķi ļaut cilvēkiem labāk iepazīt šīs skaistās dažādu novadu pilsētas, uzzināt vairāk par Interreg pārrobežu sadarbības programmām un labi pavadīt laiku svaigā gaisā kopā ar sev tuvajiem.

Spēles norise
– Dalībnieki ierodas spēles starta/ finiša vietā, spēles organizatoriem apstiprina savu klātbūtni un uzrāda derīgus Covid-19 sertifikātus (vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas) kopā ar personu apliecinošiem dokumentiem.

-Spēles organizatori iepazīstina dalībniekus ar detalizētiem spēles noteikumiem un atbild un neskaidrajiem jautājumiem, ja tādi radušies.

-Spēles organizatori izsniedz spēles karti un citus spēles sekmīgai norisei nepieciešamos izdales materiālus un vienlaikus sāk laika uzņemšanu katrai komandai individuāli;
-Dalībnieki ar kājām dodas trasē jeb pilsētas ielās, sāk meklēt norādītos fotoobjektus un risināt spēles uzdevumus.

-Pēc 3 trasē pavadītām stundām vai ātrāk, ja izpildīti visi spēles uzdevumi, komandas atgriežas starta/ finiša vietā un piesakās pie spēles organizatoriem.

-Spēles organizatori pārbauda katras komandas paveiktos uzdevumus un sarindo komandas rezultātu tabulā.

-Veiksmīgākās komandas tiek apbalvotas.

Pasākumu atbalsta Latvijas-Lietuvas, Latvijas-Krievijas, Igaunijas-Latvijas, Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT pārrobežu sadarbības programmas.