PAR UKRAINAS BRĪVĪBU!

Vieta Cēsu novads,

Datums

02.03.2022

Laiks

18:00

Paužot atbalstu Ukrainas valstij un tautai, tās neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, aicinām visā Cēsu novada teritorijā šim nolūkam paredzētajās vietās nolikt ziedus un svecītes – 2.martā, plkst.18.00.

 

CĒSĪS

 • Vienības laukumā

AMATĀ

 • Zaubes pagastā pie pārvaldes ēkas – Represēto piemiņas vietas
 • Nītaures centrā pie Represēto piemiņas vietas
 • Pie Skujenes baznīcas
 • Ģikšos pie Amatas kultūras centra
 • Drabešu pagastā pie gājēju tilta pār Amatu pie Billes

LĪGATNĒ

 • Līgatnes kultūras centra skvērā
  (iedzīvotāji aicināti iesiet skvērā lentītes Ukrainas karoga krāsās).

PRIEKUĻOS

 • Priekuļos pie Saules pulksteņa
 • Liepā pie Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņas pieminekļa
 • Mārsnēnos pie Mārsnēnu pagasta pārvaldes
 • Veselavā pie Veselavas muižas

JAUNPIEBALGĀ

 • Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcas dārzā pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa
 • Zosēnu pagastā – laukumā pie Zosēnu un kultūras sabiedriskā centra

PĀRGAUJĀ

 • Stalbē pie pieminekļa Vīlandes skolnieku rotas karavīriem
 • Plācī pie pieminekļa Ziemeļlatvijas atbrīvotājiem
 • A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas skvērā pie karogiem
 • Straupes pamatskolas skvērā pie karogiem

VECPIEBALGĀ

 • Dzērbenē pie pils
 • Inešos pie Vecpiebalgas muižas
 • Kaivē pie pakalpojumu centra
 • Taurenē pie Nēķena muižas
 • Vecpiebalgā pie apvienības pārvaldes