Par Meditāciju: teorija un prakse

Vieta Koncertzāle "Cēsis", Raunas iela 12, Cēsis

Datums

16.03.2019

Laiks

11:00 - 13:00

Priekšlasījums par meditācijas būtību un nozīmi. Meditācijas prakses pamati. Vada Lasāla Kontemplācijas skolas meditācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis. Ilmārs Latkovskis meditācijas skolotāja zināšanas un prasmes ir apguvis Lasāla Kontemplācijas skolā (Šveice), vada biedrības Contemplatio meditācijas retrītus un Latvijas Nacionālā bibliotēka Klusuma un meditācijas istabu.

Meditācija ir drudžainā prāta sakārtošana steigas un kņadas pilnajā ikdienā, virziens uz savas dziļākās būtības atklāšanu, radošuma un intuīcijas veicināšanu. Meditācija ir gan praktisks vingrinājums, gan filosofija, gan dzīves prasme.
Ilmārs Latkovskis vadīs arī praktisko nodarbību, iepazīstinot ar meditācijas pamatiemaņām.

Lūdzam ģērbties brīvā apģērbā, kas ļautu ērti meditēt.

Nodarbības paredzamais ilgums – 2 stundas.

Pasākuma rīkotājs Biedrība "Contemplatio"