Paneļdiskusija “Muiža. Sieviete. Personība.”

Vieta Ungurmuiža, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

Datums

01.07.2022

Laiks

14:00

Izglītojoša pēcpusdienas paneļdiskusija par latviešu un vācbaltiešu kopīgo mantojumu, kopīgo pagātni – par muižām Vidzemē, par vācbaltiešu dzīves modeli, par muižu un aristokrātijas kultūru, par atšķirīgām un kopīgām vērtībām.

Kā galvenā semināra – paneļdiskusijas tēma par sievietēm muižu dzīvē stāstīs gan par muižu sadzīvi Latvijā, par sieviešu lēmumiem un darbiem, kas atstājuši nozīmīgu lomu Latvijas kultūras mantojumā. Piemēram, viena no hernhūtiešu kustības atbalstītājām, muižas skolu dibinātājām, skolotāju semināra dibinātājām, kādu laiku Ungurmuižas saimniece, Valmiermuižas nomniece – Magdalēna Elizabete fon Hallarte. Lektore par šo tēmu – literatūrzinātniece Beāta Paškevica.

Īpaša loma Ungurmuižas un visas Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ir bijusi Cēsu Vēstures un mākslas muzejam, jo īpaši kultūras mantojumu pētniecei, mākslas zinātniecei Dacei Puķītei, kura aiz sevis ir atstājusi nenovērtējamu un šobrīd ikdienā izmantojumu kultūras pieminekļu arhīvu, kas glabājas Cēsu Vēstures un mākslas muzejā. Par Daces Puķītes nozīmīgo darbu Ungurmuižas tējas namiņa saglābšana, kapličas saglābšanā, par apstākļiem, kādos tika strādāts, referātu sagatavos Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālisti.

Tāpat seminārā tiks apskatīta tēma par vērtībām, kas saglabājamas nākošajām paaudzēm. Pēc lektoru referātiem notiks paneļdiskusija un sarunas ar klātesošajiem semināra dalībniekiem. Semināra moderators vēsturnieks, doktora zinātniskā grāda pretendents, jauno skolotāju atbalsta persona – kurators programmā “Iespējamā Misija”, Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas metodiķis Edgars Plētiens.