Mākslinieces Zīles Ziemeles gleznu izstāde

Vieta Cēsu Centrālā bibliotēka, Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija

Datums

08.03.2022 - 14.04.2022

No 8.marta līdz 14.aprīlim Cēsu Centrālajā bibliotēkā skatāmas mākslinieces Zīles Ziemeles gleznas.

“Pārskatot savus iepriekšējos gados tapušos darbus, ievēroju, ka vairākos no tiem parādās tulpes motīvs. Pirms 7 gadiem vienā gleznā uz debesīm tiecās tulpju sīpoli, bet citā – uzdīga to asni. No tā laika reizēm tulpes izplaukušas manu gleznu stūros. Pa vidu arī dažas gleznas no Cēsīm.
Asni. Circenis. Mikolas atslēgu darbnīca. Iekšzemes tiesa. Alkas. Ilgas. Marts. Darbi tapuši Rīgā, Cēsīs un Antverpenē, un tie gleznoti olas temperas tehnikā.”- Zīle Ziemele.

Gleznotāja Zīle Ziemele studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā, Glezniecības nodaļā. Šobrīd ir skolotāja Jaņa Rozentāla Mākslas skolā. Regulāri piedalās biedrības “ArtCēsis” rīkotajos mūžizglītības plenēros.