Mājas kafejnīcu dienas Piebalgas pusē

Vieta ,

Datums

17.07.2021

Visi savā dzīvē ir dzirdējuši par latgaliešu viesmīlību, bet tikai retais zinās, ka piebaldzēns šo viesmīlību trīsreiz būs spējīgs pārspēt. Viesus piebaldzēni gaidīs 17. jūlijā.

Lai saprastu vērienu ar kādu Piebalgā gaida šo kopā sanākšanu, varam citēt dižgaru rindas: “…Pa seši vai septiņi ēdieni mazāk nebūs, un citi nāks jau gatavi no svešām zemēm aizzieģelētos un dubultos dzīvā sudraba katlos. Tajos ieliks tik vien sausu vārāmo un izvārīs zupu ar gaisu, beidzot aplaidīs zibeni apkārt un verdošu sūtīs šurp. Maizi cepšot sarkana stikla krāsnīs pie kapijas jūras un atvedīs, vai ar smilšu jūras dampkuģi vai ar elefantiem pa gaisu. Zaftes visu visādas spiedīšot varizeji ar vilistiem somu stabulēs no rožu ogām  un buksbauma koku vircēm. Sāmu salas tēja vārīšoties uz galdiem valzivju ragos.  Bet kapiju mērnieks uzdevis jau ziemu audzēt tur tāļu, tāļu, Kotrabandes kalnos.

Groks jau ir atvests krokodilu pūšļos gatavs ar Nīlupes zirgiem līdz Kaligrāfijai. Tad būs vēl roņu taukos sālītas siļķes  Sibīrijas bleķa mucās, paradīzes sīpoli, kavijara zivju ikri, vienradžu smadzenes, lašu nieri, Kronštates šampanietis, presēti Pēterburgas gurķi, klapēti Vāczemes cūku cepeši, kantaini papirosi, līki cigāri. Visi trauki būs no tīra zelta. Vakarā laidīs gaisā raķetes ar Amerikas telegrāfiem. Muzikanti jau nāk šurp pa šosejas eizenbānu. Sulaiņus ved no Urangu- Utangas valstības tik daudz, ka ikkatram viesim tiks savs…”

Protams tas tikai stāsts, bet lai redzētu, ko tad piebaldzēns savam viesim liek uz galda, gaidīsim ciemos!

Kas ir “Mājas kafejnīcu dienas”?             
“Mājas kafejnīcu dienas”  ir iespēja lauku apceļotājiem garšīgi paēst, ļaujoties saimnieku viesmīlībai, iepazīstot jaunas garšas baudas vai jūtoties „kā pie vecmāmiņas laukos”. Lauku ēdienu vērtība slēpjas ne tikai labi aizmirstās senajās receptēs, bet arī lauku produktu svaigumā „tieši no dobes”, ko lauku saimnieki labi prot izmantot arī mūsdienīgos ēdienos. Īsti saimnieki vienmēr būs priecīgi un gandarīti, redzot, ka viņu gatavotais ēdiens garšo ciemiņiem. Prieks ir abpusējs un jo lielāks tādēļ, ka šī ir īpaša pieredze, ko var izbaudīt tikai reizi gadā, un laba ēdiena bauda jau pati par sevi ir ceļojuma vērta.

Savas durvis ikvienam apmeklētājam vērs gan esoši ēdināšanas uzņēmumi, gan saimniecības un vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet  īpaši šajās dienās  atver savas  sētas vārtus, lai cienātu viesus ar sava novada vai ģimenes īpašajiem ēdieniem. “Mājas kafejnīcu dienās”   neizpaliks arī dažādas kultūras programmas: rokdarbi, spēles, nelieli koncerti, danči, priekšnesumi u.c.

Pasākuma vietne www.majaskafejnicas.lv
Pasākuma rīkotājs Lauku Ceļotājs