Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība skolu jaunatnei “Lakstīgala 2019”, 1.kārta

Vieta Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, Bērzaines iela 4, Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija

Datums

17.01.2019