Lāpu gājiens

Vieta Straupes skola, Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts,

Datums

11.11.2022

Laiks

18:00

Lāčplēša dienā, 11.novembrī, plkst.18.00 Straupē dosimies lāpu gājienā no Straupes pamatskolas uz Ziemeļlatvijas atbrīvotāju pieminekli Plācī.

Aicinām iedzīvotājus pievienoties gājienam ar savām lāpām un svecītēm.