Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 75. gadadienai veltīts koncerts “Dievs, Tava zeme deg”

Vieta Svētā Jāņa baznīca, Lielā Skola iela 8, Cēsis

Datums

25.03.2019

Laiks

19:00

Cena

Bez maksas

Godinot un pieminot komunistiskā genocīdu upuru 70.gadadienu, apliecinot mīlestību un cieņu latviešiem, kuri cieta šajā traģiskajā vēsturiskajā notikumā, 25.martā, plkst.19.00 Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā tiek atskaņots viens no grandiozākajiem latviešu klasiskās mūzikas šedevriem – Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte korim, ērģelēm, baritona un tenora solo „DIEVS, TAVA ZEME DEG!”

Kantāti dziedās CKTC jauktie kori „WENDEN” (M.Slotina – Brante, M.Salmiņa) un „BEVERĪNA” (J.Cābulis, A.Greters), pie ērģelēm muzicēs viens no labākajiem latviešu ērģelniekiem Roberts Hansons; baritona solo dziedās izcilais operas solists Rihards Mačanovskis; tenora solo atskaņos jauns un talantīgs solists Emīls Klaužs, bet pie diriģenta pults būs Marika Slotina – Brante.

Šis skaņdarbs ir kā latviešu tautas lūgšana Dievam, kura atspoguļo Latvijas smagākās vēstures lappuses – latvju zemi, kura deg ienaida liesmās un tautu uz posta un iznīcības sliekšņa. Tiek arī aizlūgts par visiem cietušajiem, kā arī lūgta žēlastība pasargāt.

Kantāte ir kā māksliniecisks dokuments par II pasaules karu, genocīdu pret mūsu tautu, kad latvieši tiek ierauti skaudros notikumos un izmisīgā neziņā, ko nesīs rītdiena.

„Līdz tam, cilvēki nezināja, kas ir sāpes, kamēr tās atnāca pie viņiem. Cilvēki nezināja, kas ir tādas šausmas, kamēr tās tautas dzīvā miesā neizrāva tik nāvējošu robu. Dienām naktīm cilvēkus kā lopu barus dzina pretī šausmām. Desmitiem tūkstošu nevainīgu cilvēku aizgāja moku ceļu. Simtiem tūkstošu nevarīgās sāpēs noskatījās tiem pakaļ kā bērēs.” (M.Vanaga)

2019.gada 25.martā aprit 70 gadi kopš šausminošiem notikumiem Latvijas vēsturē, kad tauta tika ar varu izvesta lopu vagonos uz tālo Sibīriju pretī nāvei un iznīcībai, atstājot „asiņojošas rētas” cilvēku sirdīs un vēstures lappusēs.

Ar dziļu pietāti, patiesumu un mīlestību tiks izdziedāta un Mūžības starojumā izdzīvota latviešu lūgšana Dievam.

Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
CKTC jauktā kora „WENDEN” diriģente
Marika Slotina – Brante
E – pasts: marika.slotina@inbox.lv