Kapu svētki Pārgaujā

Vieta Pārgauja, Cēsu novads

Datums

15.07.2023

Laiks

13:00 - 15:00

15.jūlijā Pārgaujā norisināsies kapu svētki.

13.00 – Pārupes kapos
14.00 – Vecajos kapos
Par kapu svētku norises datumiem Cēsu novadā: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/kapu-svetki-cesu-novada-135098/