Cēsu Sv. Jāņa baznīcai 735

Vieta Svētā Jāņa baznīca, Lielā Skola iela 8, Cēsis

Datums

28.06.2019 - 30.06.2019

Šajā nedēļas nogalē Cēsu Sv. Jāņa draudze svinēs baznīcas 735. gadskārtu. Laipni aicinām būt kopā ar mums dažādos pasākumos!

Pasākumu programma:

28.jūnijā
19.00 koncerts “Gregoriskās impresijas”.
Programmā gregoriskie dziedājumi un tajos balstīta dažādu laikmetu komponistu mūzika.
Piedalās draudzes liturģiskais ansamblis, Santa Augškāpa (balss), Lelde Krastiņa (ērģeles) un
Elita Ezermale (flauta).

29.jūnijā
11.00 Pasākums bērniem “Laiks dejot”
Kristīgais hip-hops ar Luterāņu stunda
Maldoņa mājas dārzā Piebalgas ielā 6

12.00 Koncerts “Cēsnieki baznīcā”
piedalās Aizgaļu un Raušu ģimenes

17.00 Koncerts “Cēsu sirdij 735”
Piedalās: Koris Balsis, Ints Teterovskis, Sonora Vaice, Evita Zālīte, Aivars Krasncmanis,
Juris Ādamsons, Jānis Apeinis, Ingus Pētersons, Romāns Paļisadovs un Ventis Zilberts.

30.jūnijā
11.00 Svētku dievkalpojums arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā
Piedalās Rīgas Doma kora skolas un Pārdaugavas MMS audzēkņu koris,
diriģentes Irēna Račevska un Ilona Poikāne.

13.15 Muzikāla sadraudzība ar svētku mielastu Rožu laukumā
Piedalās Alise Siliņa (akordeons) un draugi.