“Veselīgais protests”: Sansusī labklājības rezidences noslēgums!

Vieta E. Veidenbauma muzejs “Kalāči”, “Kalāči”, Liepas pagasts

Datums

29.07.2022

Laiks

18:00 - 20:00

Eduarda Veidenbauma muzejā ”Kalāči” 29.jūlijā no plkst.18.00 līdz plkst.20.00 notiks interaktīva performance / Sansusī labklājības rezidenču noslēgums.

Performance norisināsies visā muzeja teritorijā un ar dažādām radošām aktivitātēm palīdzēs apmeklētājiem stiprināt savu emocionālo labbūtību. Šī performance ir arīdzan Sansusī labklājības rezidenču noslēguma pasākums, ko ar EEZ grantu atbalstu projekta ”Vairāk gaismas!” ietvaros īstenoja rezidenču kuratore Anda Lāce un dzejnieks Raimonds Ķirķis.
Visa jūlija garumā ”Kalāčos” jaunieši no apkārtējiem novadiem kopā ar dzejnieku Raimondu Ķirķi un rezidenču kuratori, mākslinieci Andu Lāci pētīja Eduarda Veidenbauma muzeja krājumu, apmeklēja Cēsu novada kultūrvēsturiskas vietas, piedalījās sarunās, mākslas un rakstīšanas darbnīcās. Tikšanos centrālās tēmas bija – mentālā veselība, taisnīga un harmoniska sabiedrība. ”Strādājot ar jauniešiem esam īstenojuši dažādas metodes, kā strādāt ar literāru tekstu gan individuāli, gan grupā. Šajā procesā būtiska loma ir pašai vietai – Eduarda Veidenbauma memoriālajam muzejam ”Kalāči” un tā apkārtnei. Rezidences noslēguma pasākumā ”Veselīgais protests” piedāvāsim apmeklētājiem performanci, kas būs izkliedēta pa muzeja teritoriju un dažādos punktos atspoguļos mēneša laikā iekrātos darba augļus. Ja Veidenbaums dzejā izteica skarbus iebildumus gan pret sava laika nejēdzībām, gan cilvēka nolādēto stāvokli, tad mūsu protests būs vairāk iekšupvērsts, meklējot to, kas traucē mūsu labbūtībai.” stāsta Ķirķis.

”Sansusī” labklājības rezidences ir biedrības ”Sansusī” ītenota programma Jēkabpils novada Susējā, kur laikmetīgā māksla top sadarbībā ar vietējiem jauniešiem un senioriem, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centru un Psihoneiroloģisko slimnīcu. Pateicoties ”Kalāču” un ”Sansusī” sadarbībai projekta ”Vairāk gaismas!” ietvaros, labklājības rezidenču programma pirmo reizi notiek ārpus Susējas, sniedzot iespēju arī Cēsu apvidus jauniešiem pieredzēt mākslas tapšanas procesu, aktīvi tajā piedalīties un piedzīvot mākslas pozitīvo iespaidu uz mentālo veselību un labbūtību. Otrs rezidenču cikls norisināsies 2023. gada jūnijā.

Līdz ar projektu ”Vairāk gaismas!” memoriālais muzejs ”Kalāči” uzsāk jaunu darbības virzienu. Muzejs kļūst par vietu, kur mūsdienu jaunietis var satikt jaunieti Eduardu un kopā ar viņu doties sevis izprašanas ceļojumā, izzinot pats savu mentālo veselību un mācoties veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem. Izceļot līdz šim mazāk izgaismotas krājuma daļas, muzejs līdzās rūpīgai un mūsdienīgai Eduarda Veidenbauma dzejas analīzei vairāk nekā līdz šim stāstīs arī par valsts aizsargājamo pieminekli – zemnieku sētu ”Kalāči” – un Veidenbaumu ģimeni, kas tajā saimniekoja. Projekta ietvaros muzejā top jauna pastāvīgā ekspozīcija, izglītības programma un notiek mākslinieku vasaras rezidences.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Projekts “VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību” (Nr.EEZ/2021/1/03) tiek īstenots, pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkura “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” atbalstam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 242 818 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa: 206 395 EUR. Programmas mērķis ir stiprināta sociālā un ekonomiskā kohēzija reģionālā un vietējā līmenī.
Vairāk informācijas: https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/

Projekta vadītāja:
Inga Surgunte
M: +371 2 29953235
E: inga.surgunte@skaidrs.org